Select Page

Door het plaatsen van een bestelling op de website https://lazarcuisine.com accepteert u het aanbod van het Salsa Brisa en gaat u hiermee een overeenkomst aan. Salsa Brisa zal uw bestelling gereed maken voor het afhalen. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot Salsa Brisa.

Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Mypos, welke op zijn beurt zorg zal dragen voor het doorstorten van de betaling aan Salsa Brisa. Mypos is in geen geval aansprakelijk voor de afhandeling van de overeenkomst door Salsa Brisa of eventuele terugbetaling bij een annulering.
Eventuele vragen over terugbetaling dienen altijd gericht te worden aan Salsa Brisa.

In het kader van deze overeenkomst worden er door ons persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform ons privacybeleid en de geldende wetgeving.

1. OVEREENKOMST

1.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u een bestelling definitief maakt door het klikken op de knop “Bestelling voltooien” tijdens het proces van het plaatsen van een bestelling via het Mypos platform. Hiermee accepteert u het aanbod van Salsa Brisa.

1.2 Na ontvangst van de door u geplaatste bestelling zal Mypos de bestelling per e-mail aan u bevestigen en verstrekken aan Salsa Brisa.

1.3 Als uw bestelling alcoholische producten en/of andere producten met een leeftijdsrestrictie bevat, kan Salsa Brisa vragen om legitimatie. Salsa Brisa weigert de betreffende producten aan u te leveren als u zich niet kunt legitimeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

2. BETALING

2.1 Op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 1.1 van deze algemene voorwaarden, bent u verplicht om Salsa Brisa te betalen voor uw bestelling. 

3. LEVERING

3.1 Het risico voor wat de bestelling betreft gaat over op uzelf nadat de bestelling is betaald en afgehaald.

3.2 Gezien de aard van de bestelling en de bestelde producten heeft u niet het recht om een aan Salsa Brisa aangeleverde bestelling te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

3.3 Annulering van uw bestelling is alleen mogelijk indien Salsa Brisa de opdracht geeft de bestelling te annuleren.

3.4 Salsa Brisa heeft het recht uw bestelling te annuleren.

4. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

Salsa Brisa is verantwoordelijk voor de door Salsa Brisa geüploade product afbeeldingen die gebruikt worden op https://lazarcuisine.com. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) https://lazarcuisine.com en de aangeboden producten, inclusief reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Salsa Brisa.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Salsa Brisa kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om per email contact op te nemen met Salsa Brisa voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst, of dit aan te geven tijdens de bestelling.